Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ergoterapeutas

Pavadinimas anglų kalba

Occupational therapist

Valstybinis kodas

PROFKVAL00151

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-11

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Ergoterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti ergoterapeutu. Asmuo, įgijęs ergoterapeuto kvalifikaciją, turi: - gebėti parinkti ergoterapijos tyrimo metodus, atlikti individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą, analizuoti jo rezultatus, priimti sprendimą, parinkti ortopedines, technines priemones ir išmokyti jomis naudotis; analizuoti ir koreguoti ergoterapijos programą, vadovauti grupinėms ir individualioms ergoterapijos procedūroms, užtikrinti ergoterapijos paslaugų kokybę ir saugumą; mokyti pacientus ir jų artimuosius, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, dirbti komandoje; konsultuoti sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistus - žinoti žmogaus morfologiją, fiziologiją, patologiją, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, žmogaus veiklą, jos prigimtį, fizinių pratimų poveikio morfologinius, fiziologinius ir biocheminius mechanizmus sveikam ir sergančiam organizmui, žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir kūrybiškai, tolerantiškai bendradarbiauti su kolegomis, pacientais ir jų artimaisiais. Ergoterapeuto kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal ergoterapijos studijų programą. Norintiems siekti ergoterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ergoterapeutu nėra pripažįstami. Įgiję ergoterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti ergoterapeutu sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos, vaikų su negalia ugdymo, specifinėse socialinės reabilitacijos, globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, savivaldybių padaliniuose.