Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Energijos technologijų bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Energy Technologies

Valstybinis kodas

KVALLAIP00733

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės dirbti įmonėse, kurios naudoja, diegia ir vysto modernias tradicinių ir atsinaujinančių energijos išteklių transformavimo ir naudojimo technologijas; energijos sistemų ir įrangos gamybos ir prekybos įmonėse bei versle; valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikalingi ekspertai energijos technologijų diegimo, optimizavimo, valdymo, rizikų ir poveikio socialinei bei gamtinei aplinkai vertinimo srityse; organizuoti savarankišką verslą. Tolesnių studijų galimybės: Absolventas galės tęsti studijas energijos ir aplinkos, energijos technologijų ar kitose su energetikos inžinerija susijusiose magistratūros programose.