Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dalyko pedagogikos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Subject Pedagogy

Valstybinis kodas

KVALLAIP00693

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-30

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų