Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dizaino bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Design

Valstybinis kodas

KVALLAIP00532

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-10

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dizaino studijų bakalauro kvalifikaciją įgijęs asmuo: gebės naudoti meninės raiškos priemones, taikyti semiotiniu įrankius analizuojant vizualinę medžiagą bei įvertinant naudojamų plastinių ir meninės raiškos priemonių efektyvumą; išmanys dizaino istoriją ir teoriją, pagrindinių mokslinių tyrimų metodologiją ir technikas; suvoks dizaino projekte naudojamų meninės raiškos priemonių ir kultūrinio konteksto santykius; turės svarbiausias informacines kompetencijas, aktyvią profesinę poziciją, galės įsijungti į profesinių organizacijų veiklą bei savarankiškai susikurti darbo vietą; mokės savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, savarankiškai ir nuolat mokytis, taikyti naujausius metodus mokslo ir profesinėje veikloje, dirbti su moksliniais šaltiniais gimtąja ir užsienio kalba, juos kritiškai vertinti. Studijuoti pagal šią programą gali asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą.