Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apdailos montuotojas meistras, LTKS V

Pavadinimas anglų kalba

Finishes installer master

Valstybinis kodas

F141501

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pertvarų, sienų, lubų ir kitų konstrukcijų įrengimas iš apdailos plokščių, pastato fasadų ir vidaus apdaila įvairiomis apdailos plokštėmis.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, apdailos, stiklo, termoizoliacinių plokščių pjovimo, šlifavimo, tvirtinimo priemonės, paviršių, ant kurių tvirtinamos plokštės, karkaso pjovimo, tvirtinimo įrankiai, įranga ir inventorius, pastoliai, kita paukštinimo įranga.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti priklausoma nuo oro sąlygų.
Papildoma informacija: apdailos montuotojas meistras savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, statybos normomis ir taisyklėmis, kitais apdailos montavimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Apdailos montuotojas meistras atlieka darbus, reikalaujančius ypač didelio meistriškumo, priima sprendimus netipinėse, projekte nedetalizuotose situacijose, tobulina darbo metodus, technologijas, organizuoja jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos nedidelės grupės (brigados) darbuotojų darbą, savarankiškai pasirenka uždavinių sprendimo būdus ir priemones, moko žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, vertina jų kompetencijas. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.