Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anglų filologijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of English Philology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00512

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Karjeros galimybės Baigusieji šią studijų programą gali: - dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose anglų kalbos mokytoju, kolegijose ir universitetuose dėstytoju; - dirbti centruose, mokslo įstaigose moksliniais bendradarbiais, vertėjais; - studijuoti humanitarinių mokslų (filologijos) ir socialinių mokslų (edukologijos) doktorantūroje.