Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fizikos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Physics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00046

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Fizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fizikos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti fizikos tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto fizikines savybes, efektyviai naudoti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, operuojant pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis; - žinoti šiuolaikinių sąveikų teorijos, atomo ir molekulių fizikos, dinaminio chaoso teorijos aprašomus procesus, teorinės ir reliatyvistinės astrofizikos ypatumus, įvairius tyrimo organizavimo principus; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą. Fizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti fizinių mokslų srities bakalauro laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fiziku nėra pripažįstami. Įgijęs fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti fizikos mokytoju gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytoju kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotoju universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose, bei tęsti studijas fizinių mokslų doktorantūroje.