Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fizikos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Physics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00045

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Fizikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti fiziko darbą. Asmuo, įgijęs fiziko bakalauro kvalifikaciją, turi: - gebėti kūrybiškai taikyti fizikinių reiškinių modelius, naudotis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis, moka rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti eksperimentinius duomenis; - žinoti fizikos dėsnius, šiuolaikines mokslines koncepcijas ir teorinius modelius, fizikinių reiškinių tyrimo metodus ir jų taikymą; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku. Fizikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal fizikos studijų programą. Norintiems siekti fizikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti fizikos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję fizikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kūrybinį darbą mokslinėse ir praktinės veiklos institucijose, kuriose sprendžiamos teorinės ir eksperimentinės fizikos problemos, aukštųjų technologijų (pvz., optoelektronikos, elektronikos, informacinių technologijų, sudėtingų kompiuterinių sistemų) įmonėse.