Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filologijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Filology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00041

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Klasikinės filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose. Asmuo, įgijęs klasikinės filologijos magistro kvalifikaciją, turėtų: - žinoti istorines ir kultūrines realijas, mokėti senovės graikų ir lotynų kalbas bei išmanyti antikinę literatūrą; - gebėti analizuoti ir interpretuoti antikinį tekstą, atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti empirinius duomenis ir daryti mokslines išvadas, versti graikų ir lotynų literatūrą į lietuvių kalbą; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, - būti mandagus, komunikabilus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus. Klasikinės filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal klasikinės filologijos magistro studijų programą. Lietuvoje tokius specialistus rengia tik Vilniaus universitetas. Norintiems siekti klasikinės filologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokėti senąją graikų ir lotynų kalbas. Nefilologinių studijų absolventai laiko stojamąjį egzaminą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami Įgiję klasikinės filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose.