Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Inžinerijos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00406

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriumi. Asmuo, įgijęs želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti statybos darbus, inžinerinį teritorijos tvarkymą, teritorijos tvarkymo elementų statybą, analizuoti ir įvertinti želdynų erdvinę-tūrinę struktūrą, atlikti vertikalųjį projektavimą, apskaičiuoti medžiagų ir mechanizmų poreikį, parinkti statybines medžiagas ir statybos darbų technologijas, sudaryti ir įgyvendinti želdinimo projektus bei jų sąmatas, parinkti sumedėjusius dekoratyviuosius augalus ir gėles želdynams, ištirti ir įvertinti sodybos želdyno kūrimo specifiką, gaminti teritorijų tvarkymo elementus, įkurti verslo įmonę, organizuoti darbus ir vadovauti darbuotojams; - žinoti ir taikyti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą Lietuvos respublikos įmonių steigimo tvarką, želdynų infrastruktūrą, statybines medžiagas ir dekoratyviuosius augalus, želdynų priežiūros mašinų tipus, vejų įrengimo technologijas, želdynų priežiūros būdus; - mokėti dirbti kolektyve ir darbo grupėse, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti sprendžiant problemas, priimti sprendimus ir už juos atsakyti, sąžiningai, darbščiai dirbti, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais. Želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal želdinamų teritorijų inžinerijos studijų programą. Norintiems siekti želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriumi nėra pripažįstami. Įgiję želdinamų teritorijų inžinerijos inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriumi įvairios priklausomybės įmonėse, susijusiose su želdynų kūrimu ir priežiūra bei smulkiųjų architektūros formų gaminimu.