Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Etnologijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Ethnology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00039

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Programoje įgyjamos šios svarbiausios kompetencijos: - Funkcinės kompetencijos: gebėjimas taikyti tarpdisciplininius tyrimo metodus atliekant fundamentalius šiuolaikinių Azijos kultūrų tyrimus, tyrinėti tradicinių Azijos kultūrų pokyčius modernybės laikotarpiu; analizuoti ir spręsti problemines situacijas kylančias dėl etninių ir nacionalinių prieštaravimų. - Pažintinės kompetencijos: gebėjimas dėstyti Azijos studijų disciplinas švietimo ir mokslo įstaigose, tarpininkauti tarptautinio bendradarbiavimo strateginio planavimo, politikos, švietimo, kultūros srityse. - Bendrosios kompetencijos: tarpkultūrinės komunikacijos ir tarptautiškumo kompetencijos. Kvalifikacija įgyjama tik universitetinio mokymo institucijose. Minimalus stojančiojo išsilavinimas - ne žemesnis kaip bakalauro arba jį atitinkantis kvalifikacinis laipsnis. Šiuolaikinių Azijos studijų programos absolventai gali dirbti specialistais visų pakopų valstybės viešojo administravimo įstaigose, šalies ir tarptautinėse kultūros, mokslo ir švietimo, gynybos, politinėse organizacijose ir fonduose, nevyriausybinėse organizacijose, privataus verslo organizacijose.