Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ekonomikos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Economics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00031

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-01

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais. Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti ekonominius procesus, taikyti ekonominio prognozavimo metodus, vertinti įmonės ekonominį potencialą, formuoti įmonių plėtros finansavimo projektus, formuoti modernias įmonių ekonominio valdymo organizacines schemas, formuoti ekonominės rizikos valdymo mechanizmus - žinoti ekonomikos mokslo tendencijas, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo būdus, ekonominio prognozavimo metodus - mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais. Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo ekonomikos studijų programą. Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami. Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose.