Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Astrofizikos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Astrophysics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00304

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-28

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų