Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ekologijos ir aplinkotyros magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Ecology and Environmental Studies

Valstybinis kodas

KVALLAIP00029

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekologijos specialisto darbą. Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti savarankiškai analizuoti ir spręsti įvairaus lygio ekologines ir aplinkosaugines problemas, atlikti mokslinius tyrimus vertinti jų rezultatus ir daryti išvadas, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tobulinti savo veiklą ir patirtį; - žinoti naujausius ekologijos ir aplinkosaugos pasiekimus, ekosistemų funkcionavimo dėsningumus bei raidos pricipus, tyrimų metodologiją, aplinkosaugos problematiką ir valdymą; - mokėti su šiuolaikinėmis informacinėmis sistemomis, valdyti aplinkotyros technologijas, organizuoti savo darbą. Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal ekologijos studijų programą. Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacijos reikia turėti ne žemesnį kaip biomedicinos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekologijos specialistu nėra pripažįstami Įgiję ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityje, pramonėje, įvairiose su ekologinių problemų sprendimu susijusiose agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose bei valstybinėse aplinkosaugos sektoriaus įstaigose.