Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anglų filologijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of English Philology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00275

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Anglų filologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų kalbos, literatūros ir/arba vertimo žinių reikalaujantį darbą. Asmuo, įgijęs anglų filologo kvalifikaciją, turi: - gebėti taikyti įgytas anglų kalbos leksikos, gramatikos, fonetikos, akademinio rašymo, anglų ir amerikiečių literatūros, teksto analizės, vertimo, civilizacijos ir kitas žinias, dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, analizuoti anglų kalbos faktus, laisvai, nuosekliai ir tiksliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išlaikant specifinius kalbos niuansus, redaguoti įvairaus pobūdžio tekstus, taikyti vertimo ir interpretavimo teorijas ir įgūdžius praktikoje, gebėti naudotis informacijos paieškos šaltiniais; - žinoti šiuolaikinės anglų kalbos sistemą, anglų kalbos kilmę, raidą, perspektyvą, bendrosios filologijos ir anglų kalbotyros specifines koncepcijas, anglų ir amerikiečių literatūrą, istoriją ir kultūrą, vertimo veiklos seką, reikalavimus, bendrąsias humanitarinių socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų kompetencijas, humanitarinių mokslų metodologinę kompetenciją, lingvistinį literatūrologinį tarpdalykinį mąstymą; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, spręsti problemas ir savarankiškai daryti išvadas, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus. Anglų filologijos kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų filologijos studijų programą. Norintiems siekti anglų filologijos kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų filologu nėra pripažįstami. Įgiję anglų filologo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vertėjais, teksto redaktoriais, gidais, sekretoriais-referentais, biuro administratoriais, užsienio ryšių darbuotojais, anglų kalbos konsultantais įmonėje; po vienerių metų didaktikos studijų – bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų mokytojais.