Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Edukologijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Educational Sciences

Valstybinis kodas

KVALLAIP00027

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Edukologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti edukologo darbą. Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti formuoti bei įgyvendinti švietimo politiką nacionaliniu ir organizacijos lygmeniu, taikyti švietimo vadybos principus praktikoje, komunikuoti, išsiaiškinti bei spręsti šiuolaikinės visuomenės švietimo ir ugdymo problemas, suformuluoti problemą, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus - žinoti filosofinius ugdymo pagrindus, švietimo misiją bei vaidmenį visuomenėje, Lietuvos švietimo sistemos sąrangą, švietimo vadybos principus, edukologinių tyrimų metodologiją; žinoti amžiaus tarpsnių psichologiją ir pedagogiką - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis Edukologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos studijų programą. Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei ne mažiau trijų bazinių edukologijos dalykų įvertinimus. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologu nėra pripažįstami. Įgiję edukologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo (formalaus ir neformalaus) įstaigų administratoriais, vadybininkais, švietimo procesų analitikais bei švietimo politikais.