Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vaistininko padėjėjas(farmakotechnikas)

Pavadinimas anglų kalba

The assistant of a Pharmacist (technician of Pharmacy)

Valstybinis kodas

PROFKVAL01545

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Farmakotechniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti farmakotechniku. Asmuo, įgijęs farmakotechniko kvalifikaciją, turi: - gebėti aptarnauti klientus ir teikti jiems informaciją apie vaistus, suprasti farmacinės veiklos valdymo, vaistų kainodaros ir vaistų kompensavimo principus, tinkamai išdėstyti vaistines medžiagas pagal jų farmakologines grupes, vartojimo ypatumus ir laikymo sąlygas, parinkti pagamintiems vaistams tarą ir etiketes, įvertinti ar receptas išrašytas teisingai ir taisyklingai, paaiškinti vaistų vartojimo indikacijas, suderinus su gydytoju siūlyti alternatyvas, išklausyti klientą, įvertinant jo sveikatos būklę ir atpažįstant ligų simptomus bei sindromus, populiarinti racionalų vaistų vartojimą, paaiškinti klientui atskirų vaistų formų vartojimo ypatumus, vaistažolių veikimo nesuderinamumus, auginimo ir vaistinės žaliavos ruošimo reikalavimus bei ypatumus, tikrinti vaisto sudėtyje esančių vaistinių medžiagų dozes, parinkti optimalų vaistų gamybos metodą bei kokybiškai gaminti ekstemporalius vaistus - žinoti vaistinės asortimento prekių grupes, jų išdėstymo, vaistų laikymo taisykles namuose, vaistų gamybos reikalavimus, vaistinių medžiagų nesuderinamumą, vaistų gamyboje naudojamas pagalbines medžiagas, priemones ir įrenginius, homeopatinių vaistų, vaistažolių veikliąsias medžiagas, vaistinių medžiagų fizines ir chemines savybes, gavimo šaltinius, vaistų gamybos būdus - mokėti dirbti kasos aparatu, kompiuterių programomis ir tvarkyti dokumentaciją, kvalifikuotai siūlyti, rekomenduoti ir parduoti vaikų mitybos, priežiūros ir kosmetikos prekes, tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus, bendradarbiauti, ugdyti bendrąsias vertybes bei formuoti profesinės etikos nuostatas Farmakotechniko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal farmakotechnikos studijų programą. Norintiems siekti farmakotechniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti farmakotechniku nėra pripažįstami. Įgiję farmakotechniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti farmakotechniku vaistinėse, kitose farmacijos įmonėse ir įstaigose.