Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biologijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Biology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00019

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologijos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti biologinio tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto biologines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus - žinoti šiuolaikinių biologijos mokslų teorijos aprašomus procesus, biologinius reiškinius ir kitus svarbiausius dalykus, susijusius su biologijos mokslu, išmanyti įvairius tyrimo organizavimo principus, įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas - mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, dirbti rinkos sąlygomis, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal biologijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami. Įgiję biologijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti biologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose.