Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Filologijos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Philology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00159

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-05

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti verslo įmonėse, įstaigose, organizacijose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose.