Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektros inžinerijos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Electrical Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00151

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-28

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Elektros ir automatikos įrenginių absolventai gali dirbti elektros įrenginių remonto ir aptarnavimo specialistais, įrenginių valdymo operatoriais, automatikos įrenginių aptarnavimo specialistais, elektros energetikos ir automatikos įrenginių aptarnavimo padalinių vadovais, taip pat vadovauti nedidelėms ir vidutinėms įmonėms. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali tęsti studijas bakalauro laipsniui gauti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.