Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biofizikos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Biophysics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00015

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Biofizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos biofizikos specialisto. Asmuo, įgijęs biofizikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti realizuoti praktinius įgūdžius bei pasitelkti naujausias žinias fizinių ir biomedicinos mokslų sandūroje spręsdamas mokslines, gamybines bei technologines problemas, atlikti mokslinius eksperimentus, pasitelkdamas modernią tyrimų įrangą bei aparatūrą, analizuoti ir apibendrinti gaunamus rezultatus, įvertinti jų praktinį reikšmingumą, bei taikymo galimybes aukštųjų biotechnologijų gamybos, verslo, aplinkosaugos, sveikatos priežiūros srityse; - žinoti naujausias biofizikines technologijas, metodiką ir metodus; - mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais. Biofizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal biofizikos studijų programą. Norintiems siekti biofizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos ar biofizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biofizikos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję biofizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse eksperimentinėse, kontrolės ir valdymo institucijose, sveikatos apsaugos sistemoje.