Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teisės profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Law

Valstybinis kodas

KVALLAIP00146

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininku. Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi: - gebėti atskirti teisinio reguliavimo sritį nuo kitais socialiniais reguliatoriais tvarkomų sričių, parengti ir koreguoti konkrečios organizacijos leidžiamus teisės aktus bei kitą juridinę dokumentaciją, teikti konkrečias juridines konsultacijas organizacijai bei piliečiams nustatytos kompetencijos ribose, atstovauti organizacijos ar piliečių interesus teisėsaugos ir valstybinėse institucijose bei vykdymo proceso metu; - žinoti įstatyminę nagrinėjamo klausimo bazę, valstybės mokesčių sistemą, mokesčių apskaičiavimo ir administravimo tvarką, ikiteisminio ginčų sureguliavimo privalumus, prevencinių teisinių priemonių įgyvendinimo kontrolės mechanizmą, teisininko etikos pagrindus ir atstovavimo etikos reikalavimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, derinti priešingus interesus, būti tolerantišku ir nekonfliktišku. Teisininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal teisės studijų programą. Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisininkais įvairiose teisėsaugos institucijose ir organizacijose.