Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Valstybinis kodas

440071611

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Technikos priežiūros verslo darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

14 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

46 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Technikos priežiūros verslo darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-07-31

Programos moduliai

9424
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programa skirta parengti technikos priežiūros verslo darbuotoją, kuris gebėtų įvertinti automobilio, traktoriaus, žemės ūkio mašinų mechanizmų ir agregatų techninę būklę, jų gedimus bei priežastis, atlikti automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ardymo ir surinkimo, techninio aptarnavimo ir remonto darbus.
Būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai užsiėmimų metu mokomi automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto, konstrukcinių medžiagų apdirbimo, traktorių ir automobilių valdymo, kalvystės, suvirinimo, gamybinių patalpų įrengimų bei dirvožemio pagrindų ir aplinkosaugos, darbų saugos bei kitų dalykų.
Praktinio mokymo trukmė – 26 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto atlikimo gebėjimai. Praktinis mokymas vyksta mokykloje ir verslo įmonėse.
Praktikos trukmė 480 val. Ji vyksta bendrovėse, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse, remonto bei serviso įmonėse, privačiuose ūkiuose.
Baigus technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas iš visų programoje numatytų veiklos sričių, pateikiant nuo 10 iki 20 klausimų iš kiekvienos veiklos srities. Praktiniams gebėjimams patikrinti atliekamas praktinis darbas, kurio metu vertinami bendrieji mokinio gebėjimai: gebėjimas dirbti individualiai, komandoje, kūrybiškumas, gera orientacija, gebėjimas koncentruoti dėmesį.
Baigus mokymo programą galima tęsti mokymąsi kolegijoje pagal variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių studijų krypties programas.