Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Microsoft Office 365 sprendimai nuotoliniam mokymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

16

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2020-11-27

Programos išregistravimo data

2024-01-24

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Informacinių technologijų naudojimo kompetencija. Nuotolinio mokymo patirtis.

Programos aprašymas

Informacinių technologijų taikymo ugdymui kompetencijos aktualumas nuolat auga. Mokytojams siūlomos skirtingų kūrėjų virtualios mokymosi aplinkos bei skaitmeniniai mokymosi įrankiai, o nuotolinio mokymo ir mokymosi kontekste šių įrankių kiekis auga kaip niekada greitai. Mokyklų vadovams bei mokytojams kyla klausimas ką pasirinkti ir kaip taikyti, kad mokiniai išliktų motyvuoti ir pasiektų geriausių mokymosi rezultatų. Pasirinkus virtualią mokymosi aplinką kyla poreikis pritaikyti mokymosi metodiką, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, turėdamos tas pačias galimybes, demonstruoja labai skirtingus ugdymo bei nuotolinio ugdymo rezultatus.
Kvalifikacijos tobulinimo programos rengėjai – ilgametę patirtį turinčių mokytojų komanda, kuri pasidalins kaip Office365 paketo programos įgalina nuotolinę mokyklos vadybą ir nuotolinį mokymą. Programoje dalyvaujantys mokytojai savarankiškai pritaikys įgytas žinias, o susidurdami su sunkumais galės papildomai konsultuotis ir ieškoti geriausiai jų poreikius atitinkančių sprendimų.
Kvalifikacijos tobulinimo programą „Microsoft Office365 sprendimai nuotoliniam mokymui“ (40 val.) sudaro 2 moduliai:
1 modulis: „Microsoft Teams aplinka vadovui ir mokytojui“ (20 val. – 8 val. kontaktinės, 12 savarankiško darbo).
2 modulis: „Skaitmeniniai mokymo įrankiai Teams aplinkoje“ (20 val. – 8 val. kontaktinės, 12 savarankiško darbo).