Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2020-10-21

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalyviams rekomenduojama turėti pagrindinius kompiuterinio raštingumo kompetencijas, norint aktyviai dalyvauti mokymų veiklose ir diskusijose.

Programos aprašymas

Programa parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašams“. Programos dalyviai bus supažindinti su informacijos valdymu, komunikavimo priemonėmis, skaitmeniniu turinio kūrimu, skaitmeniniu mokymu ir mokymusi, saugumu, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimu, vertinimo elektroniniu būdu galimybėmis, kas atitiktų besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Supažindinant su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu ir taikymu, ypatingas dėmesys bus skiriamas praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.