Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-10-19

Programos išregistravimo data

2021-10-19

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

Jurbarko švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

geba naudotis informacinėmis , komunikacinėmis technologijomis

Programos aprašymas

Žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Programos tikslas supažindinti su Google for Education aplinka ir įrankiais, ugdyti IKT taikymo kompetenciją, gebėjimą kūrybiškai ir išradingai naudoti Google įrankius, kurie padėtų efektyviau mokyti ir stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją mokant nuotoliniu būdu