Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymo(si) organizavimas „G Suite for Education“ aplinkoje. Google Classroom įrankiai mokytojui.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-10-09

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Įvairių dalykų mokytojai. Kompiuterinio raštingumo pradmenys.

Programos aprašymas

Ugdymo proceso vykdymas nuotoliniu būdu tapo išbandymu visiems šio proceso dalyviams. Mokytis naujų dalykų teko ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Ugdymo procesą pradėjus vykdyti nuotoliniu būdu mokyklų bendruomenėms teko apsispręsti ir pasirinkti virtualią aplinką, reikėjo apsispręsti, kokias technologijas ir priemones pasirinkti, kurios veiks tinkamai.
Ypatingai svarbus vaidmuo teko šiuolaikinėms informacinėms komunikacinėms technologijoms ugdymosi procese.
„G-Suite for Education“ yra vienas iš nuotolinio ugdymo procesui užtikrinti reikalingų programų rinkinys, kuris leidžia mokytojams, mokiniams bei tėvams bendradarbiauti virtualioje erdvėje. Šių įrankių pagalba mokytojai gali lengviau organizuoti pamokas, skirti namų darbus, bei atsiskaitymus nuotoliniu būdu.
Klausytojai praktiškai įtvirtins darbo „G-Suite for Education“ nuotolinio mokymo(si) aplinkoje įgūdžius, parengs įvairaus tipo mokomąją medžiagą, įkels ją į Google Classroom sukurtą savo kursą. Gebės sukurti interaktyvias užduotis, apklausas bei įvairaus tipo testų klausimus Google Forms teikiamais įrankiais, įgis mokymo(si) organizavimo Google Classroom praktinių įgūdžių.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val.