Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, Viešoji įstaiga

Identifikatorius

88888880777941

Pavadinimas anglų kalba

Kazlu Ruda Valdorfo progymnazsium, Public Enterprise

Kodas

303269959

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2014-03-21, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Valdorfo progimn. įstatai.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Progimnazija

Adresas

Kazlų Rūda, Birutės g. 6, LT-69437

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Progimnazijos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 682 38314, valdorfoprogimnazija@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Asociacija Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija Elma, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Mokestis už mokslą, Parama, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos