Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Identifikatorius

88888880093

Pavadinimas anglų kalba

Ernestas Galvanauskas Training Centre in Klaipeda city, Public Institution

Kodas

140199874

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-08-17, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

GPMC ĮSTATAI įregistruoti 2022 08 17.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Klaipėda, Taikos pr. 67

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo suaugusių mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo suaugusių mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 340132, +370 46 340132, http://www.gpmc.lt/, info@klaipedosgpmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Klaipėda, Taikos pr. 67+370 46 340132
info@klaipedosgpmc.lt
http://www.gpmc.lt/

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialas

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.+370 445 79308
info@kretvm.lt