Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Ugdymo aplinkų IT priemonėmis kūrimas ir naudojimas pradiniame ugdyme

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba2020-11-16