Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Virtualios mokymo aplinkos Google Classroom taikymas ugdymo procese

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba2021-09-30

Virtualios mokymo aplinkos

Biržų švietimo pagalbos tarnyba2020-11-13

Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba2020-09-15