Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Skaitmeninio raštingumo programos modulis „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras2020-11-04

Skaitmeninio raštingumo programos modulis „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras2020-11-04