Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras2020-11-13

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba2020-09-16