Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras2020-09-14