Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520923

Valstybinis kodas

T32092302

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Socialinių paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSQ01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-30

Programos moduliai

41780

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Baigęs programą asmuo gebės užmegzti ryšį su asmeniu ir jo aplinka; teikti pagalbą asmeniui lankantis skirtingose aplinkose; padėti tvarkyti būstą, padėti asmeniui ugdyti socialinius įgūdžius ir juos palaikyti; tvarkyti asmens drabužius ir kitus asmeninius daiktus; užtikrinti asmens saugią aplinką; teikti pagalbą asmeniui ekstremalių situacijų ir nelaimių atvejais.