Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540716

Valstybinis kodas

330071612

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Technikos priežiūros verslo darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Technikos priežiūros verslo darbuotojo rengimo standartas, S352507

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Technikos priežiūros verslo darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2502

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijos, elektrotechnikos, pagrindinių konstrukcinių ir pagalbinių medžiagų, techninės braižybos, techninių matavimų, mašinų serviso įrangos ir eksploatacinių medžiagų, automobilių, traktorių, gamybos priemonių inventoriaus techninės priežiūros ir remonto, traktorių ir automobilių valdymo, aplinkosaugos ir darbų saugos bei kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokomuosiuose ūkiuose, bendrovėse, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse, remonto bei serviso įmonėse, privačiuose ūkiuose. Praktinio mokymo trukmė – 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto atlikimo gebėjimai.