Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivo virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Valstybinis kodas

T43104106

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Laivo virėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Laivo virėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Programos moduliai

20130

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Laivo virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam laivo virėjui parengti, kuris gebėtų organizuoti jūrininkų ir kitų asmenų maitinimą laive, gaminti ir patiekti patiekalus. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 7 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Saugus darbas laive ir sauga, Pasiruošimas patiekalų gaminimui laive, Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas laive, Saldžiųjų patiekalų gaminimas laive, Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimas laive, Duonos ir pyrago gaminių gaminimas laive, Jūrininkų ir kitų asmenų maitinimo organizavimas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos kompetencijos šiose veiklos srityse: tarnybos laive organizavimas, laivo sandara, išgyvenimas jūroje, gaisrų kilimo rizika, nelaimingi atsitikimai, jūros aplinkos teršimo prevencija, avarijų laive likvidavimas ,darbo sauga ir tvarka, žmonių tarpusavio ir darbo santykiai laive, nuovargio poveikis ir kontrolė, darbo zonos paruošimas, įrengimų priežiūra, maisto produktų paruošimas, mokėjimas gaminti pusgaminius, sriubas, padažus, karštuosius, šaltuosius ir saldžiuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius, duonos ir pyrago gaminius, jūrininkų ir kitų asmenų maitinimo organizavimas, kambuzo dokumentacijos tvarkymas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję laivo virėjo kvalifikaciją, galės dirbti Lietuvos ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose tarptautiniais reisais.