Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Virėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Cook

Valstybinis kodas

I156202

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas ir apipavidalinimas.
Tipinės darbo priemonės: įvairūs mechaniniai ir automatiniai virtuvės prietaisai ir įrenginiai, maisto gaminimo įrankiai ir inventorius, technologijos kortelės, valymo priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.
Papildoma informacija: virėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, sveikos mitybos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
2. Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas.
Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas.
4. Pasiruošti gaminti nesudėtingus pusgaminius.
5. Gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius.
6. Gaminti nesudėtingos technologijos šaltuosius patiekalus.
7. Gaminti įvairias salotas.
8. Gaminti daržovių ir kitus nesudėtingus garnyrus.
9. Gaminti nesudėtingos technologijos karštuosius patiekalus.
Specializacijos „Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas tautinio paveldo patiekalų gamybai.
2. Gaminti nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalus.
Specializacijos „Nesudėtingos technologijos barbekiu ir grilio patiekalų gaminimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas barbekiu ir grilio patiekalų gamybai.
2. Gaminti nesudėtingos technologijos barbekiu ir grilio patiekalus.
Specializacijos „Picų gaminimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas, skirtus picoms kepti.
2. Kepti picas.
Specializacijos „Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas, skirtus blynams, lietiniams, blyneliams ir sklindžiams gaminti.
2. Gaminti blynus, lietinius, blynelius ir sklindžius
Specializacijos „Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušiams gaminti.
2. Gaminti nesudėtingos technologijos sušius.