Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Miško darbininkas/3

Pavadinimas anglų kalba

Forest worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01343

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Miško darbininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti miško darbininku. Asmuo, įgijęs miško darbininko kvalifikaciją, turi: gebėti auginti sodmenis, želdinti mišką, skatinti savaiminį miško žėlimą, įveisti mišką nenaudojamuose žemės ūkiui plotuose, dirbti miško ūkio darbų mechanizmais ir įrankiais, ugdyti įvairios rūšinės sudėties ir struktūros medynus, saugoti ir plėtoti biologinę įvairovę, saugoti mišką nuo gaisrų bei gesinti kilusius gaisrus, prižiūrėti ir saugoti miško objektus ir miško produkciją, vykdyti pagrindinio naudojimo kirtimus;žinoti apsaugos priemonių nuo ligų, kenkėjų ir žvėrių pažeidimų taikymą, medienos ruošos technologijas, augalinių žaliavų paruošimą, miško augimo ir formavimosi dėsningumus ir juos suprasti;mokėti kruopščiai, savarankiškai ir atsakingai dirbti, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Miško darbininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal miško darbininko mokymo programą. Norintiems siekti miško darbininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję miško darbininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti miško darbininku valstybinėse miško įmonėse, privačių miškų savininkus aptarnaujančiuose organizacijose (pvz., kooperatyvuose), miško darbus atliekančiose įmonėse, įgiję patirties, gali vadovauti grupės darbui.