Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotoliniai mokymai. Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2021-12-08

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis žinojimas apie IKT. Pradinis gebėjimas atlikti IKT užduotis

Programos aprašymas

Informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) naudojimas žinių visuomenėje yra ypatingai aktualus, siekiant gerinti kokybišką ir veiksmingą mokymo bei mokymosi procesą. Mokytojas turi gebėti taikyti IKT ugdymo procese. Ši programa padės mokytojui šiuolaikiškai ir kokybiškai perteikti ugdymui skirtą vaizdo informaciją. Didelę dėmesio dalį per dieną skiriame video medžiagos peržiūrai iš įvairių šaltinių – TV, interneto, Youtube, mobilių įrenginių ir iš kitų šaltinių. Dažnai tenka naudoti video medžiagą pamokose arba nurodyti ją mokiniams namų darbams. Šio mokymo kurso tikslas išmokyti sukurti video filmuką iš įvairių informacijos šaltinių: paveikslėlių, interneto, Youtubės. Sukurtus filmukus publikuosime kompiuteryje, Youtubėje ir naujų technologijų programoje internete. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.