Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

56

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2021-09-23

Programos teikėjas

Nacionalinė švietimo agentūra
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

K. Kalinausko g. 7, Vilnius

Renginio pradžia: 2021-09-21 00:00
Renginio pabaiga: 2024-08-19 00:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Nacionalinė švietimo agentūra

Programos reikalavimai

Pagalbos mokiniui specialistas, pradinio ugdymo mokytojas, dalykų mokytojas

Programos aprašymas

Šiandieninės naujovės, technologijos turi būti integruota švietimo dalimi, todėl labai svarbus kiekvieno piliečio skaitmeninis raštingumas, ypač mokytojo. Jis ne tik turi gebėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis pats, bet ir ugdyti mokinių skaitmeninį raštingumą. Skaitmeninis raštingumas yra bendrasis gebėjimas, vienas iš aštuonių Europos Sąjungoje oficialiai pripažintų visą gyvenimą trunkančio mokymosi bendrųjų gebėjimų. Jis suteikia mums galimybę įgyti kitus bendruosius gebėjimus. Ši programa atliepia visus naujausius Europos sąjungos dokumentus, susijusius su skaitmeninės kompetencijos tobulinimu ir parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 patvirtintu „Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašu“.
Ugdymo plėtotės centro projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos rengimas, išbandymas ir diegimas“ – kartu su pradinių klasių mokytojais kuriamas ir išbandomas integruoto informatikos kurso tyrinys. Siekiant padėti pradinių klasių pedagogams įgyti trūkstamų skaitmeninės kompetencijos gebėjimų rengiama ši programa.
Pagal šią programą skaitmeninę kompetenciją gali tobulinti ir kitų dalykų mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus).
Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 80 val. – 4 savarankiški moduliai: „Informacijos valdymas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas“ (20 akad. val.), „Komunikavimas“ (20 akad. val.), „Skaitmeninio turinio kūrimas“ (20 akad. val.) ir „Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“ (20 akad. val.).
Galimi trys skirtingi programos kiekvieno modulio įgyvendinimo būdai:
4 val. kontaktinės, skirtos auditoriniam darbui, nuotolinio kurso dalis, kuri sudaryta iš 10 akad. val. nuotolinio mokymosi ir 6 val. savarankiško darbo, skirto praktiniams darbams atlikti.
4 val. kontaktinės, skirtos auditoriniam darbui, gali būti vykdomos ir vaizdo konferencijos būdu, nuotolinio kurso dalis, kuri sudaryta iš 10 akad. val. nuotolinio mokymosi, ir 6 val. savarankiško darbo, skirto praktiniams darbams atlikti.
14 val. kontaktinės, skirtos auditoriniam darbui, ir 6 val. savarankiško darbo, skirto praktiniams darbams atlikti.
Kiekvienas iš programos modulių gali būti vykdomas kaip savarankiškas modulis.
Kiekvienam iš modulių gali būti parenkamas skirtingas įgyvendinimo būdas.