Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

26

Programos savarankiško ugdymo trumė

14

Programos įregistravimo data

2020-11-17

Programos išregistravimo data

2024-01-09

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

VšĮ Trakų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Stipriai pasikeitusi situaciją visame pasaulyje dėl COVID-19 grėsmės privertė švietimo bendruomenę reaguoti greitai ir perkelti visą ugdymo procesą į virtualią erdvę, tačiau ne itin aukštas mokytojų skaitmeninio raštingumo lygis, nauji psichologiniai ir socialiniai iššūkiai, nauja darbo organizavimo tvarka vis dar reikalauja didelių pastangų organizuojant ir rengiant nuotolines pamokas. Reikalingi nuoseklūs mokymai, kurie: padėtų suvokti nuotolinių pamokų organizavimo principus bei metodus; suteiktų įgūdžių naudotis konferencijų įrankiais, skaitmeninio turinio rengimo ir vertinimo platformomis; suteiktų žinių ir metodų kaip spręsti psichologinius ir socialinius nuotolinio ugdymo metu kylančius iššūkius su kuriais mokytojai ir mokiniai ankščiau taip dažnai nesusidurdavo. Šiuo metu ypač svarbu mokytojui ir mokiniui tobulinti savo laiko planavimo, gebėjimo mokytis ir teikti grįžtamąjį ryšį kompetencijas, todėl programos praktinės rekomendacijos ir mokymai parengti taip, kad padėtų įveikti iškilusius sunkumus ir įgyti naujų žinių ir įgūdžių reikalingų organizuojant nuotolinį ugdymą. Programa apima kelias skaitmeninio raštingumo kompetencijas (mokymas ir mokymasis, komunikacija), kurios numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“. Rengiant programą buvo atsižvelgta ir į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos (ŠMM) “Nuotolinio mokymo/ugdymo vadove“ pateiktas rekomendacijas.