Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Nuotolinis mokymas – nauji atradimai ir galimybės“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

26,5

Programos savarankiško ugdymo trumė

13,5

Programos įregistravimo data

2020-11-16

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, mokytojai, dirbantys bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje pagrindinį ar (ir) vidurinį ugdymą.

Programos aprašymas

Pasaulyje esama situacija verčia lanksčiai organizuoti mokinių mokymą. Organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, būtina taikyti įvairias informacines ir komunikacines technologijas, tad tampa aktuali pedagogų skaitmeninė kompetencija.
Programos dalyviai prisimins, kaip pasirengti vaizdo pamokai, organizuoti vaizdo konferenciją, išsamiai susipažins su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimo įrankiais ir išmoks jais naudotis, susipažins su ištekliais STEAM pamokoms Go-Lab portale, išmoks naudotis http://graasp.eu/ aplinka ir joje sukurti savo pamoką. Programos trukmė – 40 valandų, iš jų 26,5 kontaktinės valandos (13 val. teorijos, 13,5 val. praktinio darbo), 13 savarankiško darbo valandų.