Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė išteklių biblioteka –pagalba mokymui(si) ir tobulėjimui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-11-16

Programos teikėjas

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokyklų bibliotekininkai

Programos aprašymas

Šiandien informacinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje tampa dar svarbesnis. Ir čia savo žinias, įgūdžius bei iniciatyvą turėtų pademonstruoti mokyklų bibliotekininkai. Nes mokyklos bibliotekininkas yra informacijos specialistas, kuriam itin aktualu, kad jis būtų įtrauktas į informacinio ir medijų raštingumo ugdymą. Šioje srityje mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimas būtinas, tai užtikrintų naują pamokos kokybę. Dar viena svarbi bibliotekininko veiklos sritis yra mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas: šiuolaikinėje mokykloje vertėtų atsisakyti tradicinių akademinio mokymo standartų, skirti daugiau dėmesio mokymuisi aktualizuoti. Mokyklos bibliotekininkas tampa mokymosi pagalbininku ieškant, atsirenkant, sisteminant ir apibendrinant informaciją.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokyklų bibliotekininkams, siekiant suteikti mokyklų bibliotekininkams teorinių žinių bei praktinių rekomendacijų kaip integruoti informacinį raštingumą į mokymo(-si) procesą tiek bibliotekoje, tiek ir bendradarbiaujant su mokytojais.