Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ugdymo aplinkų IT priemonėmis kūrimas ir naudojimas pradiniame ugdyme

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-11-16

Programos teikėjas

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinių klasių mokytojai

Programos aprašymas

Šiuolaikinės informacinės technologijos mokytojui suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti mokinių žinias bei įgūdžius, padeda mokytojams pasiruošti pamokoms, skatina mokinius dirbti, lavinti ir įtvirtinti įvairių dalykų įgūdžius. Vis tik dažnam mokytojui pritrūksta metodinės kompetencijos kaip naujausias IKT priemones efektyviai taikyti ugdyme.Šia programa siekiama padėti pedagogams plėtoti ir tobulinti turimas informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese kompetencijas ir padėti įgyti naujas, modernias skaitmenines kompetencijas. Šios programos dėka mokytojai gebės kurti interaktyvias mokymo priemones, kurios padės organizuoti šiuolaikišką ir į vaiką orientuotą ugdymo procesą.
Tikslas. Padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant pradinį ugdymą virtualiose mokymosi aplinkose.
Programos uždaviniai:1. Suteikti žinių apie IT priemonių panaudojimo galimybes pradinio ugdymo procese;
2. Supažindinti su IT užduočių rengimo, moksleivių apklausos organizavimo bei bendravimo priemonėmis ir jų panaudojimo galimybėmis;
3. Suteikti žinių apie virtualių mokymosi aplinkų naudą efektyviai organizuojant pradinio ugdymo procesą.
Programos trukmė 40 val. Kvalifikacijos tobulinimo programa vykdoma trimis moduliais:
I modulis - Ugdymo aplinkos, skatinančios ugdytinių motyvaciją, kūrimas ir naudojimas ugdymo procese, naudojant „Edpuzzle“ programą.
II modulis - Mokinius motyvuojančios skaitmeninės ugdymo aplinkos, edukacinių užduočių kūrimas ir panaudojimas ugdyme, naudojant „Icecream Screen Recorder“ programą.
II modulis- interaktyvių užduočių rengimas naudojant „Wordwall“ programą.