Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo mokymai (pradedantieji ir pažengusieji)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-11-16

Programos teikėjas

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms

Programos aprašymas

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas (2020) nustato bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasirengimo mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijus ir yra taikomas bendrojo ugdymo mokykloms, įgyvendinančioms pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Vienas iš pagrindinių kriterijų yra, kad ugdymo įstaigos būtų įvaldžiusios virtualią mokymo aplinką.
Todėl rengiantis nuotoliniam ugdymui, mokytojui iškyla būtinybė išmokti dirbti su vieninga mokyklos pasirinkta nuotolinio mokymo aplinka ir tobulinti jau turimas skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Programos metu dalyviai įgis žinių ir praktinių gebėjimų dirbti su nuotolinio mokymo programa Edmodo. Programos dalyviai įgis praktinių kompetencijų kaip kurti ir tvarkyti klases, įrašus, užduotis bei testus ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams. Tobulins darbo su tekstiniu dokumentu ir pateikčių rengimo kompetencijas. Tobulins el. laiškų tvarkymo, Google disko naudojimo, virtualių dokumentų kūrimo ir bendrinimo, bendradarbiavimo įgūdžius, išmoks naudoti skaitmenines vertinimo ir įsivertinimo priemones ugdyme.
Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 val., skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms.