Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualios mokymo aplinkos

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

27

Programos savarankiško ugdymo trumė

13

Programos įregistravimo data

2020-11-13

Programos teikėjas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis kompiuterinis raštingumas

Programos aprašymas

IKT ir išmaniųjų telefonų naudojimas ugdyme kelia iššūkius mokymui ir mokymuisi bei suteikia įdomias bei naujas galimybes mokytojams, mokiniams bei jų tėvams. Moksleivių kompiuterinio raštingumo lygio augimas reikalauja atitinkamų pokyčių ir inovatyvių mokymo metodų naudojimo ugdymo procese.
Ši programa supažindins virtualiomis nuotolinio mokymo, grįžtamojo ryšio, refleksijos aplinkomis skirtomis naudojimu realiose ir virtualiose pamokose.
Mokymai padės dalyviams įgyti žinių ir praktinio darbo su programomis: „Microsoft Teams“; „Zoom“, „Google Meet“, „Google Classroom“ „Padlet“, „Quizizz“,“Kahoot“ „Mentimeter“, „Genial.ly“ įgūdžių.
Mokytojams bus sudaryta galimybė atnaujinti ir tobulinti savo IKT žinias, padėsiančias efektyviau planuoti kasdienį laiką, kurti bei kaupti metodine medžiaga, skatinančią moksleivių motyvaciją.
Programa skirta plėtoti pedagogu IKT taikymo kompetencija. Trukmė: 40 ak. val. (10 ak.val. teorijos, 17 ak. val. praktinio darbo darbo, 13 ak. val. savarankiško darbo).