Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo programos modulis „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-11-04

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Mokyklos g. Mokykla, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. sav.

Renginio pradžia: 2020-11-03 14:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

Programos reikalavimai

Susipažinę su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašu ir įsivertinę IKT gebėjimus (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598)

Programos aprašymas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų geresnio nuotolinio mokymo IT kompetencijų tobulinimas naudojant pažangią Microsoft Office 365 platformą.
Programos modulis parengtas remiantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo.“ bei 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Dėl viruso covid19 pandemijos įprastas mokymas klasėse perkeliamas į skaitmeninė erdvę, nuotolinį mokymą. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų geresniam nuotolinio mokymo pasiruošimui būtinas pastovus žinių ir gebėjimų tobulinimas.
Modulio dalyviai bus supažindinti su platformos „Microsoft Office 365“ galimybėmis taikant ją nuotoliniam mokymui. Įvaldys: Microsoft Teams susitikimų ir darbų planavimui, One Drive duomenų saugojimui, OneNote mokomosios medžiagos pateikimui, SharePoint duomenų bendrinimui, Outlook pašto valdymui, Office paketo programų taikymui nuotoliniame mokyme, Forms apklausų naudojimui. Taip pat bus supažindinti su asmens duomenų apsauga nuotoliniame mokyme ir kt..
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinioms ir įgūdžiams įvertinti bus naudojami jų mokymąsi atitinkantys testai. Gebėjimams ir nuostatoms įtvirtinti bus atliekamos praktinės užduotys. Modulio dalyviai pagal savo dėstomą dalyką Microsoft Office 365 platformoje parengs ir pateiks užduotis mokiniams, jas vertins, organizuos vaizdo susitikimus.
Pristatomi aplinkos Office 365 įrankiai bei jų panaudojimo galimybės nuotoliniam mokymui. Modulio dalyviai, mokės naudotis Office 365 programų paketo programomis Outlook, One Drive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, bus pasirengę kokybiškam mokinių nuotoliniam mokymui.