Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Google for Education nuotoliniam mokymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2020-10-27

Programos teikėjas

Klaipėdos rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pasirengimas programai. Kompetencijos: Informacinių technologijų naudojimo.

Programos aprašymas

Google for Education yra nemokamas nuotolinio ugdymo procesui užtikrinti reikalingų programų rinkinys, suderinamas su Gmail paštu, Google disku, Google dokumentais, YouTube ir kitais Google įrankiais.
Dabartiniu laikotarpiu nuotolinio mokymo įrankių valdymas mokytojams yra ypač aktualus.