Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinis ugdymas naudojant Moodle aplinką

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

26

Programos įregistravimo data

2020-10-20

Programos teikėjas

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

1. Padėti įveikti nerimą ir pasiruošti dirbti nuotoliniu būdu.
2. Įgyti žinių apie nuotolinio mokymo galimybes naudojant Moodle.
3. Gebėti pasirinkti ir sukurti mokymo(si) išteklius Moodle sistemoje.
4. Gebėti parinkti besimokančio veiklas Moodle sistemoje.
5. Tobulinti nuotolinio mokymo(-si) teikimo procesą.

Programos aprašymas

Pedagogų pasiruošimas dirbti nuotoliniu būdu yra nepakankamas. Organizuojant mokymą nuotoliniu būdu ne visada tam naudojamos tinkamos priemonės. Masiškai naudojant el. dienynus ir kitus tam neskirtus įrankius mokyti tampa suku, nes mokytojas negali susitelkti į savo dalyko turinį, o turi spręsti technines problemas. Mokymo procesą taip pat apsunkina bandymas veiklas tiesiogiai perkelti į elektroninę erdvę tokias, kokios jos buvo klasėje, nesigilinant į nuotolinio mokymosi specifiką.
Nuotolinio mokymo(-si) forma tinkama, jei mokinys negali lankyti dėl ligos. Taip pat gabių vaikų ar vaikų turinčių spec. poreikius ugdymui.
Šiuose mokymuose dalyviai susipažins su specialia asinchroninio nuotolinio mokymo (-si) aplinka Moodle ir jos teikiamomis galimybėmis. Taip pat bus akcentuojama mokymo proceso organizavimo ir planavimo svarba, atskleidžiama apie ką reikėtų pagalvoti prieš pradedant nuotolines pamokas.